Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Tadeusz
Nazwisko: Naklicki
Miejsce urodzenia: Zdobowo
Data urodzenia: 24-10-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”. Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni. Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia). Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację. Bibliografia: - Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58. - Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013. - Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008. - Polak W., Czas ludzi niepokornych., Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Inwigilowany w związku z prowadzoną antysocjalistyczną działalnością w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Stary”, nr rej. 32685 prowadzoną przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku od 30.04.19820 do 15.11.1980. Sprawę zakończono z powodu zaniechania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 17597/II. Materiałów o sygn. 17597/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 7 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 3.02.1983. IPN By 674/7, IPN Gd 799/755.
.