Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Góralski
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 05-12-1954
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adam Góralski był rozpracowywany przez Wydział V KWMO w Krakowie w ramach SOR krypt. "Opornik-I" nr KR 26464. Zarejestrowany 20.08.1982 do nr KR 26465 z powodu działalności w niejawnych strukturach NSZZ "Solidarność" na Kombinacie HiL w Nowej Hucie. Sprawę zakończono i akta złożono 11.09.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16537/II. Materiały zniszczono w październiku 1989 r. Akt o sygn. 16537/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.