Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Oleszkiewicz
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 04-09-1951
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Ppl/728/15/Gd, zarządzenie z dn. 27.01.2016 dot. Henryka Oleszkiewicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82”. Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] H. Oleszkiewicz 20.12.1982 rejestrowany pod nr 6168 przez Wydz. V KWMO w Elblągu jako figurant SO krypt. „Rozwój” nr 382 dot. „kontroli operacyjnej Zakładów Mechanicznych »Zachem« w Elblągu”. Ww. został zdjęty z ewidencji operacyjnej z uwagi na „zmianę kierunków zainteresowań b. Wydz. V. Materiały dot. ww. zostały zniszczone”. Pozostałe materiały złożono do archiwum 5.02.1990 pod sygn. 1670/IV. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia dotyczącej strajku 12.10.1982 w zakładach „Zamech” w Elblągu. Materiały 24.12.1982 złożono do archiwum pod sygn. 790/II. Materiałów o sygn. 790/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie przerwy w pracy, do jakiej doszło 12.10.1982 na Wydziale W-52 w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. H. Oleszkiewicz i 6 innych osób podejrzani o udział w strajku pracowników. Po interwencji kierownictwa zakładu maszyny zostały włączone. Z uczestnikami zajścia przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, a także wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne. 20.11.1982 Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego. W uzasadnieniu podano, że brak było informacji o przygotowywanej akcji, a podejrzani nie odstąpili od pracy, a jedynie wykonywali inne czynności. IPN Gd 148/46
Akta administracyjne Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 2.02.1983. IPN By 674/7
.