Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Tadeusz
Nazwisko: Filus
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 01-09-1953
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 31.08.1983 Lech Filus - z zawodu inżynier mechanik - został zarejestrowany pod numerem 7094 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rocznica” (nr rej. 6835). Sprawa ta została założona i była prowadzona przez SB z Wydziału V WUSW w Siedlcach. Powód tej inwigilacji ww. osoby: „udział w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 31.08.1983 w Siedlcach". W dniu 18.11.1985 "zakończono prowadzenie sprawy przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych z uczestnikami zgromadzenia”. Jej materiały złożono w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 860/II. IPN Lu 0421/575 (860/II).
W dniu 20.01.1986 Lech Filus został zarejestrowany przez SB z Wydz. V WUSW Siedlce pod numerem 7943 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Inwalidzi” (nr rej. 5935). Sprawa ta została „założona na fakt kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach". Została "zakończona w dniu 1.12.1988 z powodu zaniechania wrogiej działalności”. Jej materiały złożono w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 1076/II, następnie w grudniu 1988 zmikrofilmowano je pod sygn. 1076/2. IPN Lu 0421/735 (1076/II), IPN Lu 0416/99 (1076/2) mikrofilm.
Figuruje wraz z trzema innymi osobami w aktach SB z Wydziału Śledczego WUSW w Siedlcach z roku 1987 zatytułowanych "Akta kontrolne postępowań oraz akta śledztw Wydziału Śledczego WUSW w Siedlcach". Były one prowadzone w związku z podejrzeniem Lecha Filusa i innych osób o "kolportaż nielegalnych publikacji". IPN Lu 0426/244 (AT/727).
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z roku 1983 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż w dniu 23.12.1983 Lech Filus otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych" o numerze Z-UR-2/80/Ea/174/83/BP. W tych materiałach brak informacji o anulowaniu ww. zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.