Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Roman
Nazwisko: Karkosz
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 20-09-1966
Imię ojca: Wilhelm
Imię matki: Astryda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jarosław Karkosz był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Bokser” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 07.12.1988 pod nr. KA 67641 i prowadzonego przez Wydział III-1, a następnie Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji z której wynikało, że ww. będący studentem Uniwersytetu Śląskiego był uczestnikiem „nielegalnej manifestacji” zorganizowanej 11.11.1988 przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Celem kwestionariusza było „rozpoznanie udziału figuranta w prowadzeniu działalności na rzecz legalizacji NZS [Niezależnego Zrzeszenia Studentów]”, ustalenie jego kontaktów oraz podjęcie „działań profilaktycznych” uniemożliwiających negatywne oddziaływanie ww. na „środowisko studenckie”. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że ww. na terenie Wydziału Nauk Społecznych utrzymuje kontakty z „ekstremalnymi działaczami b. NZS”. KE zakończono 07.12.1989 w związku z zaprzestaniem „negatywnej politycznie działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43874/II. IPN Ka 048/719 (43874/II).
Meldunki operacyjne Wydziału III-1 WUSW w Katowicach przesłane do Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego m.in. Uniwersytetu Śląskiego. Jarosław Karkosz występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego „Bokser” nr rej. KA 67641, którego był figurantem. IPN BU 01232/52.
.