Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 26-07-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od 1.04.1982 Zdzisław Dudek był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Biuletyn”, zarejestrowanej przez Wydział V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem 5961. Sprawę założono z powodu „podejrzenia istnienia nielegalnej organizacji. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Sprawa prowadzona wobec byłych działaczy Delegatury NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomszczańskiej podejrzanych o redagowanie i kolportaż biuletynów oraz ulotek o treści antypaństwowej na terenie Radomska po wprowadzeniu stanu wojennego. Dn. 8.10.1982 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” w Piotrkowie Trybunalskim pod sygnaturą 635/II, następnie zmikrofilmowano – 635/2. Materiały 635/II zniszczono w lipcu 1988 roku. IPN Ld 067/329 (635/2) mikrofilm.
.