Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława
Nazwisko: Maciejewska
Miejsce urodzenia: SOKOŁY
Data urodzenia: 08-10-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 17.11.1982 zarejestrowana przez Wydz. III KWMO w Białymstoku do nr Bk 29327 w ramach sprawy operacyjnej "Działacze" (nr rej. 27284) jako aktywna działaczka NSZZ "Solidarność", kolporterka wydawnictw bezdebitowych, która wspierała finansowo podziemie "Solidarności". Prowadzenie sprawy zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Akta o sygn. 2909/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie operacyjne W dniu 02.04.1986 Wiesława Maciejewska została zarejestrowana przez Pion III RUSW w Białymstoku w kategorii zabezpieczenie. Brak jest informacji odnośnie charakteru zabezpieczenia. W dniu 30.06.1987 zdjęto z ewidencji z powodu rezygnacji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.