Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Anna
Nazwisko: Wojtasiak
Nazwisko rodowe: Szewczuk
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 08-07-1964
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Brak informacji odnośnie do sprawy. Materiały SOS "Miech" w dn. 31.10.1986 włączono do SOR "Grafika". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej propagandy w szkołach ponadpodstawowych. E. Wojtasiak została zarejestrowana do sprawy 31.10.1986. Materiały archiwalne wycofano decyzją jednostki, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Objęta kontrolą w ramach SO "Alma" (wcześniejszy krypt. "Pedagog") założoną na środowiska akademickie Szczecina. Zarejestrowana do sprawy przez Wydz. III-1 w dn. 12.03.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Roapracowania [SOR] Sprawa dotyczyła wrogiej, antypaństwowej działalności Federacji Młodzieży Walczącej na terenie Warszawy, Gdańska, Gorzowa Wlkp. Krakowa, Wrocławia i Szczecina. W ramach sprawy rozpracowywane były nielegalne struktury ogólnokrajowe i wojewódzkie oraz zostały objęte kontrolą operacyjna środowiska szkół średnich. Sprawę zakończono w związku z zawartymi porozumieniami „okrągłego stołu” umożliwiającymi FMW podjęcie jawnej działalności. Elżbieta Wojtasik wymieniona jest w aktach jako jedna z czołowych działaczy FMW w Szczecinie. IPN BU 0248/191 (55598/II)
Akta śledcze Sprawa dotyczyła nielegalnego pochodu w dn. 01.05.1983. Śledztwo w tej sprawie wszczęto 07.05.1983 i umorzono 24.12.1983 w związku z niewykryciem sprawców. Wśród uczestników pochodu była Elżbieta Wojtasiak, która została ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną 7 tys. zł. IPN Sz 0013/408 (4899/III)
.