Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 10-06-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Urbański od dn. 9.06.1983 został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Wyjaśnienia nr 3796 kryptonim „Zygzak”. Powód rejestracji: podejrzanie o zamiar ucieczki za granicę oraz wrogą postawę polityczną. Sprawa była prowadzona przez: Oddział WSW 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju. W wyniku prowadzenia sprawy nie potwierdzono, aby czynił przygotowania do ucieczki do Krajów Kapitalistycznych (KK). Następnie rozpracowywany był w ramach Teczki Kontroli Operacyjnej. Materiały 5.02.1986 przekazano do archiwum WSW pod sygnaturą ZS-4937. IPN BU 2386/16540 (ZS-4937).
Ryszard Urbański otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze “Z” nr 8510/84 na wniosek Szefostwa WSW w Warszawie od 27.01.1984 do 27.01.1989 do krajów KK (krajów kapitalistycznych) oraz do Jugosławii i Albanii. Zastrzeżenie anulowano 1.12.1988 roku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego, karta Pz-35.
.