Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Adam
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Mokrosęk
Data urodzenia: 23-07-1951
Imię ojca: Julian
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 5.01.1977 Krzysztof Dobrowolski został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KW MO w Radomiu jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) dot. robotniczego protestu w dniu 25.06.1976 w Radomiu. Zanotowano, iż Krzysztof Dobrowolski "brał czynny udział" w "wydarzeniach czerwcowych" w Radomiu w 1976, za co „został zatrzymany przez organa MO na okres kilku godzin do wyjaśnienia”. Ponadto w toku rozpoznania ustalono, że ww. "utrzymywał kontakty z przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników". W aktach znajduje się m.in. pismo z-cy Naczelnika Wydz. III KW MO w Radomiu z dn. 02.02.1977 do komendanta posterunku MO w Błotnicy z prośbą o zebranie opinii i przesłanie szczegółowej charakterystyki K. Dobrowolskiego "ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do obecnej rzeczywistości, postawy społeczno-politycznej i moralnej, kontaktów z przedstawicielami KOR-u w Warszawie" oraz sporządzony wywiad dot. K. Dobrowolskiego i jego rodziny z dn. 3.03.1977. IPN Ra 08/107 t. 415 (108/IV, 2285/IV/41/6).
Krzysztof Dobrowolski "przechodzi w materiałach" Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031). Sprawa ta była prowadzona od listopada 1976 przez SB z Wydz. III KW MO w Radomiu i dotyczyła ulicznych protestów w tym mieście z końca czerwca 1976 roku oraz rozpracowania kontaktów KOR na terenie Radomia. IPN Ra 05/226 t. 5 (262/II).
.