Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eulalia Maria
Nazwisko: Badurska
Nazwisko rodowe: Wrona
Miejsce urodzenia: Gorzków
Data urodzenia: 09-04-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Osoby Zabezpieczonej [OZ] Zarejestrowana 13.10.1986 przez Wydz. V WUSW Gdańsk w kategorii "Osoba Zabezpieczona". 19.02.1988 przejęta przez Insp. II WUSW Gdańsk. Brak możliwości ustalenia powodów "zabezpieczenia". Materiały zniszczono "we własnym zakresie" w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na nielegalne organizacje „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego” oraz „Wolność i Pokój”. Ww. figuruje w notatce Naczelnika Wydz. V do Naczelnika Wydz. III WUSW Gdańsk z dnia 04.05.1987 jako figurantka Wydz. V WUSW Gdańsk. IPN GD 0027/3842, t. 7, k. 68 (II-19960)
.