Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Leszczyńska
Nazwisko rodowe: Badek
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 20-06-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze PUBP Piotrków Trybunalski z lat 1950-1951 dotyczą m.in. Anny Badek ps. „Chinka” - podejrzanej o "przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej" pod nazwą Tajna Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego "Mała Dywersja”, mającej na celu "przemocą zmienić ustrój państwa", tj. o "przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP". Anna Badek-Leszczyńska została aresztowana przez UB dnia 6.11.1950 w Piotrkowie Trybunalskim za to, że „od 15. 10.1950 r. do chwili zatrzymania na terenie Piotrkowa była członkiem nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. »Tajna Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego Mała Dywersja«”. W ramach tej organizacji ww. „opracowywała i przechowywała ulotki o treści antypaństwowej”. Dnia 20.02.1951 sprawę tę wraz z aktem oskarżenia przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi. W dniu 31.03.1951 postępowanie karne w stosunku do 15-letniej Anny Badek umorzono ze względu na jej odnotowany "niski wiek". Materiały złożono w archiwum KM MO w Łodzi pod sygn. 3279/III. IPN Ld PF 12/960 t. 1-2 (3279/III).
Anna Badek figuruje w aktach Rozpracowania Obiektowego o krypt. „Rozbici” prowadzonego przez UB z Sekcji V PUBP w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1950-1959 wobec byłych członków Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego "Mała Dywersja" - działającej w roku 1949 i 1950 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Akta te zawierają m.in. raporty, meldunki i notatki służbowe dot. działalności ww. organizacji oraz wykazy, fotografie i charakterystyki kilkunastu członków organizacji, w tym Anny Badek. IPN Ld 011/477 (2987/II, 2998/II).
Anna Badek figuruje w materiałach Wydz. „C” KM MO w Łodzi opisanych jako "Opracowanie nr 185 nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. Tajna Organizacja ZHP >Mała Dywersja<". Organizacja ta działała na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od września 1949 do listopada 1950, jednym z jej członków była Anna Badek. Materiały te zawierają kwestionariusze osobowe oraz tzw. karty na czyn przestępczy. IPN Ld 030/185.
.