Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Aniela
Nazwisko: Niemczik
Nazwisko rodowe: Block
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 13-03-1935
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Wydz. Śledczego WUBP w Gdańsku z lat 1951-1953 dot. „nielegalnej organizacji” młodzieżowej o krypt. „Jord”. Jedną z osób w tej sprawie była uczennica Teresa Block (ur. w marcu 1935 r.). Była ona podejrzana o to, że w latach 1951-1952 „na terenie szkoły ogólnokształcącej w Starogardzie założyła nielegalną organizację młodzieżową o krypt. »Jord« w ramach której sporządzała i kolportowała wrogie ulotki, w których nawoływała przeciwko jedności sojuszniczej Polski z ZSRR”. Teresa Block została zatrzymana dnia 2.04.1952 przez PUBP w Starogardzie Gdańskim. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dn. 30.09.1952 Teresa Block (wówczas 17-letnia) została skazana na łączną karę 9 lat więzienia. Zwolniona z więzienia warunkowo dn. 6.04.1955. Materiały UB złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Gdańsku pod sygn. K-994, a w roku 1988 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów nr K-994 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z lat 1951-1955 (nr Sr. 195/52 i Sr. 204/52) zawierają akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Teresie Block i kilkunastu innym oskarżonym o to, że od października 1951 do maja 1952 należeli do „nielegalnej organizacji” krypt. „Jord” (działającej na terenie Starogardu Gdańskiego i Człuchowa), a także o to, że kolportowali ulotki i rozklejali afisze "nawołujące do zerwania sojuszu ze Związkiem Radzieckim" oraz "zniszczyli portrety Konstantego Rokossowskiego i Bolesława Bieruta" (tj. o czyny z art. 86 § 2 KKWP i art. 11 dekretu z dn. 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa"). W dniu 2.04.1952 Teresa Block została zatrzymana, następnie "tymczasowo aresztowana" i dn. 2 maja 1952 osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dn. 30.09.1952 została skazana na łączną karę 9 lat więzienia i utratę praw obywatelskich na 3 lata oraz przepadek mienia. Karę odbywała w więzieniu w Gdańsku, a następnie w więzieniach w Fordonie (od dn. 16.05.1953) oraz w Bojanowie (od dn. 1.06.1953). Zwolniona z więzienia warunkowo dn. 6.04.1955. IPN Gd 146/105 (Sr. 195/52), IPN Gd 146/106 (Sr. 204/52).
Teresa Niemczik (z domu Block) figuruje w aktach Wydz. "C" KW MO w Gdańsku z lat 1973-1987 określonych jako "Charakterystyka nr 23 nielegalnej organizacji" pod nazwą „Jord” - działającej w okresie od października 1951 do kwietnia 1952 na terenie Starogardu Gdańskiego, Tczewa oraz miejscowości Lubichowo i Człuchów. Zapisano, iż Teresa Block po roku 1945 była harcerką ZHP, jednocześnie należała do różnych kółek religijnych. Od października 1951 była działaczką konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. „Jord”. Pełniła funkcję jej dowódcy do dnia 2.04.1952 (tj. dnia aresztowania przez UB), posługiwała się pseudonimami „Jord” oraz „Just”. Zanotowano, iż „brała udział w redagowaniu i rozrzucaniu ulotek o treści antyrządowej na terenie Szkoły Ogólnokształcącej TPD w Starogardzie Gdańskim i w innych częściach miasta, wykonywała napisy, które swoją treścią godziły w dostojników państwowych ZSRR oraz niszczyła portrety przywódców radzieckich”. Zatrzymana dnia 2.04.1952 przez PUBP w Starogardzie Gdańskim. Wyrokiem WSR w Gdańsku z dn. 30.09.1952 skazana na 9 lat więzienia. IPN BU 0175/39 t. 1-2 (Charakterystyka Nr 23).
.