Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Bendlin
Miejsce urodzenia: Działyń
Data urodzenia: 12-06-1955
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Andrzej Bendlin, aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych w Sosnowcu, który „po 13 grudnia nie zaprzestał działalności związkowej”, organizował pomoc dla rodzin osób internowanych i utrzymywał kontakty z ukrywającym się działaczem związkowym, został internowany 25.08.1982, ponieważ zachodziła „uzasadniona obawa, że dalsze jego przebywanie na wolności zagrażałoby bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu”. Zwolniony z internowania 01.12.1982. Materiały sprawy zostały 12.04.1983 zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40098/II. IPN Ka 043/994 (40098/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 18/V z dn. 25.08.1982, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i podejmuje nielegalną działalność związkową”. Od dnia 28.08.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 01.12.1982 na podstawie decyzji nr 1789/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/438 (23/82).
W aktach paszportowych znajduje się informacja, że ww. wyjechał do Jugosławii i odmówił powrotu do kraju. IPN Ka 142/41597 (EASO 41597).
.