Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Tomasz
Nazwisko: Wakulski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-11-1958
Imię ojca: Marian
Imię matki: Romualda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty inwigilacją w ramach SOS krypt. „Automat” (założoną 18.09.1980) jako podejrzany o „wrogą działalność w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej” współpracę z podziemnym wydawnictwem NOWA i o drukowanie i kolportaż „wydawnictw i materiałów antysocjalistycznych". SOS przekwalifikowany na SOR 12.01.1981. Prowadzenie sprawy przejął 2.11.1981 Wydz. III KSMO. Po wprowadzeniu stanu wojennego jego mieszkanie 17.02.1982 zostało poddane przeszukaniu, podczas którego skonfiskowano maszynę do pisania. Od 23.11.1983 wyłączony ze sprawy i inwigilowany w ramach KE. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną jako członek NZS na Politechnice Warszawskiej, etatowy pracownik Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZ, drukarz „wydawnictw i materiałów antysocjalistycznych” oraz współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej, który po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaniechał działalności organizacyjnej”. Sprawa zakończona z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. materiały sprawy złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 8875/II. IPN BU 0256/611 (8875/II)
Dolumentacja ewidencyjna Wymieniony w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW w dziale XIII „Nielegalne organizacje opozycyjne”. Odnotowany jako członek NZS i Klubu Inteligencji Katolickiej, który w latach 1980–1981 w Warszawie „drukował nielegalne wydawnictwa w ramach «Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej-1»”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Dokumentacja ewidencyjna Odnotowany w kartotece Biura "B" MSW z powodu kontaktu 23.06.1987 z cudzoziemcem obserwowanym przez SB. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.