Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Marianna
Nazwisko: Bedra
Nazwisko rodowe: Balińska
Miejsce urodzenia: Elżbiecin
Data urodzenia: 24-02-1930
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Bedra figuruje (jako Balińska) w aktach operacyjnych UB z Referatu III PUBP Ciechanów z lat 1949-1956. Akta te dot. rozpracowania niepodległościowego podziemia w powiecie ciechanowskim. Dnia 10.11.1949 Teresa Balińska została zatrzymana przez UB z PUBP w Ciechanowie „za współpracę z bandą” (tj. lokalnym oddziałem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego). Dnia 24.01.1950 została skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na 9 lat więzienia. Zwolniona warunkowo dnia 5.11.1953. W dniu 23.07.1956 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO Warszawa do sygn. 44487/II. IPN BU 0203/4194 (44487/II).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie z lat 1949-1953 (nr Sr. 1991/49). Teresa Balińska została skazana wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 24.01.1950 (z art. 14 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946) za udzielanie pomocy członkom antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w miejscowości Elżbiecin (pow. Ciechanów) na 9 lat więzienia. Przebywała kolejno w więzieniach: Warszawa I (od dn. 15.02.1950), we Fordonie (od dn. 2.08.1951), Grudziądzu (od 4.10.1951) i ponownie we Fordonie (od 21.11.1951). Teresa Balińska została zwolniona z więzienia warunkowo dnia 5.11.1953. IPN BU 1023/485 (Sr. 1991/49).
Teresa Bedra (z domu Balińska) występuje w aktach penitencjarnych Okręgowego Szpitala Więziennego Nr 1 w Grudziądzu z roku 1951. Są to akta osobowe więźnia i historia choroby Teresy Balińskiej - skierowanej z Więzienia Karnego w Fordonie do Szpitala Więziennego w Grudziądzu. Teresa Balińska została przyjęta do ww. szpitala dn. 3.10.1951 i wypisana z niego dn. 12.11.1951. IPN By 49/1762 (8/813, 685/51, 578/51).
.