Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eleonora Regina
Nazwisko: Białkowska
Nazwisko rodowe: Ciba
Miejsce urodzenia: Toporzysko
Data urodzenia: 22-08-1931
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa WUBP w Bydgoszczy z roku 1950 w sprawie "nielegalnej organizacji" o krypt. „Szarotka”, działającej od jesieni 1949 do wiosny 1950 na terenie powiatu bydgoskiego i toruńskiego, zawierają m.in. zapisy dotyczące Eleonory Ciba. W dniu 31.03.1950 ww. uczennica z Torunia została zatrzymana przez UB z Wydz. III WUBP w Bydgoszczy „za to, że od 31.12.1949 do 30.03.1950 na terenie powiatu toruńskiego była członkiem nielegalnej organizacji pn. »Szarotka«”. Dnia 12.05.1950 Eleonora Ciba została przekazana do Więzienia Karno-Śledczego w Bydgoszczy i skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dn. 14.08.1950 na karę 5 lat pozbawienia wolności. IPN By 070/2659 (2730/III).
W dniu 14.08.1950 Eleonora Ciba została skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw honorowych na okres 2 lat za "przynależność do nielegalnej organizacji podziemnej" pod nazwą „Szarotka”, tj. za czyn z art. 86 § 2 KKWP. Karę odbywała w więzieniu w Fordonie. Zwolniona dnia 8.08.1953 na mocy amnestii. IPN By 66/2198 (Sr.245/50).
Według zapisów ewidencyjnych Eleonora Ciba została aresztowana dn. 4.04.1950, następnie dn. 12.05.1950 przekazana do Więzienia Karno-Śledczego w Bydgoszczy, a w dniu 16.12.1950 przeniesiona do więzienia w Fordonie. Zwolniona z więzienia na podstawie amnestii dn. 8.08.1953. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych (karta D.W. 68).
Eleonora Ciba figuruje w opracowaniu Wydz. „C” KW MO/WUSW w Bydgoszczy z lat 1976-1987 zatytułowanym "Charakterystyka Nr 79/0". To opracowanie dot. organizacji niepodległościowej pn. „Szarotka” (działającej na terenie powiatu bydgoskiego i toruńskiego w okresie od października 1949 do marca 1950) i zawiera m.in. kwestionariusze osobowe 10 członków tej organizacji. IPN By 09/79 (Nr 79/0).
.