Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Gerard
Nazwisko: Der
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 16-07-1931
Imię ojca: Łucjan
Imię matki: Jolanta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Der figuruje w aktach śledztwa Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy z roku 1950 w sprawie "nielegalnej organizacji" o krypt. „Szarotka” - działającej w latach 1949-1950 na terenie powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Marian Der został aresztowany dn. 30.03.1950. Był podejrzany o to, że od października 1949 do 30.03.1950 na terenie powiatu toruńskiego i bydgoskiego był członkiem tajnej młodzieżowej organizacji antykomunistycznej krypt. „Szarotka”. Oskarżono go m.in. o to, że od dnia 26.03.1950 do 29.03.1950 "posiadał nielegalnie broń palną" (pistolet TT), którą ww. "otrzymał od innego członka organizacji". IPN By 070/2659 (2730/III).
Marian Der figuruje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z roku 1950 w sprawie członków "nielegalnej organizacji młodzieżowej" krypt. „Szarotka” - aresztowanych i skazanych na kary więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sierpniu 1950. IPN By 141/109 (Pr.II 118/50).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z roku 1950 w sprawie przeciwko Marianowi Der i innym. Marian Der został oskarżony o to, że od października 1949 do 30 marca 1950 na terenie powiatu toruńskiego i bydgoskiego był członkiem nielegalnej organizacji krypt. „Szarotka”. Ponadto "posiadał nielegalnie broń, którą otrzymał od innego członka organizacji". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12.08.1950 Marian Der został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności i utratę praw honorowych na 2 lata. Karę odbywał w więzieniach w Koronowie (od 12.05.1950), w Potulicach (od 17.05.1951) i w Jaworznie (od 25.05.1951). Zwolniony warunkowo dn. 22.09.1953. IPN By 66/2201 (Sr. 247/50), IPN By 66/2202 (Sr. 247/50).
Materiały operacyjne UB z WUBP w Katowicach i SB z KW MO w Katowicach z lat 1951-1978 zawierają m.in. akta zatytułowane "Teczka obserwacyjna więźnia". Akta te dotyczyły wieloletniej operacyjnej obserwacji i kontroli Mariana Dera - skazanego w roku 1950 wyrokiem WSR w Bydgoszczy za przynależność do antykomunistycznej organizacji młodzieżowej krypt. „Szarotka" oraz za "nielegalne przechowywanie broni palnej i amunicji". Prowadzenie tych akt zakończono w roku 1978. IPN Ka 08/2622 (31234/II).
Marian Der figuruje w aktach KW MO w Bydgoszczy z lat 1976-1987 zatytułowanych "Charakterystyka Nr 79/0". Akta te dotyczą młodzieżowej organizacji niepodległościowej o krypt. „Szarotka” - działającej na terenie powiatu bydgoskiego i toruńskiego w okresie od października 1949 do marca 1950. Zawierają m.in. kwestionariusze osobowe członków ww. organizacji, w tym Mariana Dera. IPN By 09/79 (Nr 79/0).
.