Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benedykt Andrzej
Nazwisko: Brandt
Miejsce urodzenia: Nowe Polaszki
Data urodzenia: 02-04-1938
Imię ojca: Augustyn
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Renesans”, przemianowanej na „Mrowisko”, dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Figuruje w spisie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN GD 003/176, t. 1, k. 115 (IV - 200)
Akta operacyjne Akta operacyjne do działań krypt. „Gotowość” dot. przygotowań i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Materiały o sygn. 911/19, t. 1 zniszczono 24.08.1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Akta internowanego Akta internowanego w okresie 13.12.1981 – 06.03.1982 r. z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. IPN Gd 159/75 (5/81)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] nast. Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna Benedykta Brandta w ramach KE 19.07.1984 r. przerejestrowanego na SOS. Aktywny członek NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Trąbkach Wielkich w latach 1980-1981. Materiały złożono w archiwum razem z aktami SOR o krypt. "Inspirator”. Materiały o sygn. II-19479 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR jako aktywny członek NSZZ "Solidarność” Rolników Indywidualnych w Trąbkach Wielkich w latach 1980-1981. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej działalności". Materiały o sygn. II-19479 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.