Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Jakubek
Miejsce urodzenia: Sędziszów Małopolski
Data urodzenia: 18-11-1962
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 13.05.1982 Witold Jakubek był rozpracowywany operacyjnie przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ster” (nr rej. 17704) jako "aktywny uczestnik akcji strajkowej" prowadzonej w dniu 13.05.1982 przez pracowników Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” w Sędziszowie Małopolskim. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V KW MO w Rzeszowie. Zanotowano, że z ww. figurantem sprawy, zarejestrowanym pod numerem 18142, „przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą i wydalono go z pracy”. Dnia 25.05.1983 sprawę tę zakończono, dn. 5.08.1983 jej materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Rzeszowie pod sygn. 16994/II. W dniu 1.10.1987 sporządzono mikrofilm tych akt - sygn.16994/2. IPN Rz 043/1134 (16994/II), IPN Rz 00141/2319/J (16994/2) mikrofilm.
.