Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Zenon
Nazwisko: Andruszko
Miejsce urodzenia: WROCŁAW
Data urodzenia: 01-06-1946
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy dot. m.in. E. Andruszko podejrzanego o "niezaprzestanie działalności w zawieszonej dekretem o stanie wojennym NSZZ »Solidarność« oraz sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zwierających w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL". IPN By 070/5168 (5687/III).
Akta sądowe Akta sprawy dot. m.in. E. Andruszko oskarżonego o to, że "w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Bydgoszczy nie zaprzestał działalności w zawieszonej dekretem o stanie wojennym NSZZ »Solidarność« w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał ulotki zwierające w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL, a także apel o wznowienie działalności w NSZZ »Solidarność« kierowany do członków związku mimo zawieszenia jego działalności". IPN BY 51/123-125 (So. W. 255/82).
Akta penitencjarne Akta dot. tymczasowo aresztowanego-skazanego. Areszt tymczasowy zastosowano od 13.03.1982 r. IPN By 165/18 (39/294).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. "wykonywania i kolportażu ulotek o wrogiej treści wymierzonych w porządek prawny PRL". Materiały o sygn. II-6022 zniszczono 24.01.1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna dot. "wrogiej działalności w środowiskach". Materiały o sygn. 6022/II zniszczono 24.01.1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW dot. zastrzeżenia przez Wydział Śledczy KWMO w Toruniu wyjazdów do KK w okresie od 16.03.1982 do 16.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.