Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Polkowski
Miejsce urodzenia: NOWE KUPISKI
Data urodzenia: 12-08-1927
Imię ojca: Adam
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany przez PUBP w Wysokiem Mazowieckiem w dn. 19.10.1945 jako członek organizacji "NSZ" (ps. "Brzoza"). Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia z 08.11.1945. Przesłuchiwany przez oficerów PUBP w Wysokiem Mazowieckiem i WUBP w Białymstoku. Dn. 10.05.1946 zamknięto śledztwo sporządzeniem aktu oskarżenia i 15.05.1946 skierowano sprawę do sądu. Akta KSL-2293 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie IPN Bi 212/809 i zapisów kart.-ewidencyjnych.
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 25.06.1946 został skazany na karę 10 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat za przynależność do "nielegalnej organizacji" "NSZ". Karę pozbawienia wolności liczoną od 19.10.1945 odbywał w więzieniu w Białymstoku, a następnie, od 18.07.1946 we Wronkach. W związku z postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku z 25.03.1947 o zastosowaniu amnestii dn. 19.10.1950 został zwolniony z więzienia. IPN Bi 212/809 (AS-48, R-478/46)
Akta penitencjalne W okresie od 18.07.1946 do 19.10.1950 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach. IPN Po 3/56 oraz IPN Po 3/67-69.
Materiały kartoteczne Był rozpracowywany przez PUdsBP w Ełku jako były członek "NSZ", który powrócił z więzienia po odbyciu kary. Rozpracowywanie zakończono 23.07.1957. Materiały złożone w Wydziale "C" KWMO w Białymstoku za nr Ag 1443 zniszczono. Materiały o sygn. Ag 1443 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.