Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Julia Anna
Nazwisko: Przyłębska
Nazwisko rodowe: Żmudzińska
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 16-11-1959
Imię ojca: Wolfgang
Imię matki: Bogumiła


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 09-12-2015
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 21-12-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 o sygn. EAPO 30940 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Po 822/30940 (EAPO 30940).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 619/12 zarządzenie z dnia 5.07.2012 r. dotyczące Julii Przyłębskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.