Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Maria
Nazwisko: Gralak
Nazwisko rodowe: Jagieła
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-01-1940
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.01.1982 Danuta Gralak - zatrudniona wówczas jako laborantka w ZOZ w Kutnie - została zarejestrowana przez SB z Wydziału III KW MO w Płocku pod numerem 6194 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Magda”. Następnie sprawę tę przekazano do Referatu III SB KM MO w Kutnie. Powód tej rejestracji i operacyjnej kontroli: „Organizator akcji protestacyjnych w ZOZ w Kutnie". Prowadzenie kontroli zakończono dnia 27.10.1987 "z powodu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej”. W dniu 4.11.1987 materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Magda” złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Płocku pod sygnaturą 1456/II. Materiałów o sygn. 1456/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Danuta Gralak figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach KW MO /WUSW w Płocku z roku 1983 oznaczonych jako "Akta dotyczące osób ujawniających się na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 r. w KWMO Płock i WUSW Płock". IPN BU 02944/79 t. 1 (108/III).
.