Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan Karol
Nazwisko: Wende
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-07-1910
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1939 r, nadto członek: Stronnictwa Młodzieży Akademickiej, Klubu Demokratycznego, Związku Literatów w Warszawie i Lwowie, Związku Patriotów Polskich (ZPP). Wykształcenie wyższe: humanistyczne i ekonomiczne, literat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (bliższych danych brak). Od 1931 r. redaktor i współpracownik czasopism: "Dwutygodnik Ilustrowany", "Ze świata", "Wiadomości literackie", "Głos Powszechny", "Czarno na Białem", "Epoka", ponadto autor dwóch powieści: "Człowiecze drogi" 1937 r., oraz "Pokolenie 1905 roku" 1939 r. We wrześniu 1939 r. znalazł się w Łunińcu, po 17 września okupowanym przez Sowietów, gdzie pozostał do jesieni 1940 r., pracując w Wydziale Oświaty. Następnie we Lwowie i Kijowie, gdzie był redaktorem literackim dziennika "Głos Radziecki" i "Wydawnictwa Mniejszości Narodowych". Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w Wojsku Polskim (WP), w kwietniu 1942 r. zdemobilizowany, ponownie w WP od lipca 1943 r. w I Armii zastępca Szefa Wydziału Politycznego II Dyw. Piechoty, oddelegowany do ZPP w Moskwie. W 1944, od lipca do 25.10. t.r. sekretarz Prezydium PKWN. W okresie 12.1944 do 02.1972 r. poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I-V kadencji. W okresie 07.1945 do 05.1950 ambasador RP w Jugosławii. W Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu OK FJN w latach 1958-1971.

Źródło: Archiwum Akt Nowych Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej 345, s. 52, 54; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 437-438.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Wiceprzewodniczący CENTRALNY KOMITET Lublin/Warszawa SD 10-1944 11-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 300.
Członek PREZYDIUM CENTRALNY KOMITET Lublin/Warszawa SD 10-1944 11-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 301.
Zastępca Kierownika Resort Kultury i Sztuki Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Lublin 25-10-1944 31-12-1944 AAN Biuro Prezydialne KRN 345, s. 52; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 01-01-1945 07-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
Wiceprzewodniczący CENTRALNY KOMITET Warszawa SD 09-07-1950 17-05-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 300.
Członek PREZYDIUM CENTRALNY KOMITET Warszawa SD 09-07-1950 26-02-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 302.
Wiceprzewodniczący CENTRALNY KOMITET Warszawa SD 10-10-1956 8-07-1961 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 300.
Sekretarz Generalny CENTRALNY KOMITET Warszawa SD 08-07-1961 25-02-1969 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 301.
Wiceprzewodniczący CENTRALNY KOMITET Warszawa SD 25-02-1969 26-02-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 300.
.