Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Ackerman
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 17-06-1949
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Janisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Mariana Ackermana. Internowany 13.12.1981 na wniosek SB z Wydz. V-2 KW MO w Katowicach na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym - był wówczas zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice" na stanowisku "sztygara zmianowego". Zanotowany powód internowania ww. działacza KPN: „Wiceprzewodniczący ZKZ NSZZ >Solidarność< przy KWK Mysłowice. (…) szkalował partię, ustrój i władze. Wrogo ustosunkowany do organów porządkowych”. Osadzony w ośrodkach odosobnienia internowanych w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie m.in. w Załężu (od 15.08.1982). Zwolniony z internowania dnia 23.12.1982. IPN Ka 043/1019 (40128/II).
Akta osobowe internowanego wytworzone przez Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie przez Zakład Karny w Łupkowie. Marian Ackerman był internowany od dnia 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju (na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach nr My-94 z dnia 12-12-1981), dnia 23.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, dn. 5.08.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, a 28.08.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony z internowania w dniu 22.12.1982. IPN Ka 175/711, IPN Rz 56/237.
W dniu 17.03.1983 Marian Ackerman został zarejestrowany pod numerem 52295 przez SB z pionu V-2 KM MO w Mysłowicach do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Sokół”. Powód tej rejestracji i inwigilacji: „wroga działalność w środowisku załogi określonych zakładów pracy”. Tę inwigilację ww. zakończono dn. 13.03.1989 z powodu „przerejestrowania” zbieranych materiałów do innej sprawy (SOR). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 13.03.1989 materiały dotyczące Mariana Ackermana przerejestrowano z Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Sokół” (nr rej. 52295) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Górnicy” (nr rej. 67962). Ta Sprawa została wszczęta przez SB z MUSW Mysłowice, ponieważ M. Ackermant był założycielem nowego Komitetu NSZZ "Solidarność" przy KWK "Mysłowice". Sprawę zakończono dnia 29.08.1989 z powodu niestwierdzenia „wrogiej działalności”. Dnia 1.10.1989 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 43557/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Ka 048/579 (43557/II), IPN Ka 0169/1374 (43557/2) mikrofilm.
.