Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Gaj
Miejsce urodzenia: Piotrowice
Data urodzenia: 28-10-1937
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 19.06.1984 Aleksander Gaj - wówczas pracownik Fabryki Maszyn w Radomsku - został zarejestrowany pod numerem 7873 przez SB z Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim wraz z kilkoma innymi osobami do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Przeciwnicy” (nr rej. 6357) jako jej figurant. Sprawa ta była prowadzona przez SB od dnia 19.10.1982 "w związku z utworzeniem nielegalnej grupy przez byłych działaczy NSZZ >Solidarność< z różnych zakładów pracy" w Radomsku. Wg zapisów SB, Aleksander Gaj „opracowywał, powielał i kolportował nielegalne biuletyny i ulotki na terenie miasta Radomska”. Prowadzenie tej sprawy "zakończono dn. 26.07.84 r. przeprowadzeniem z ww. rozmowy profilaktycznej”. Dnia 12.09.1984 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 874/II, a następnie zmikrofilmowano. Odnotowano, iż "mikrofilm 874/2 zniszczono". IPN Ld 067/484 (874/II) oraz zapisy kartoteczne.
.