Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Konstanty
Nazwisko: Masiak
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Data urodzenia: 03-02-1939
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Z pozyskania do współpracy zrezygnowano z powodu „braku operacyjnych możliwości kandydata”. Materiałów o sygn. I-K-10685 brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. i akt IPN Gd 0027/3771, t. 1
Akta sądowe Akta sądowe sprawy przeciwko Kazimierzowi Masiakowi dot. zorganizowania strajku w CTW "Promor" w Gdańsku. Wyrokiem z 26.07.1982 skazany został na karę 4 i pół roku więzienia i 3 lat pozbawienia praw publicznych. IPN Gd 253/9346, IPN Gd 253/9347, IPN Gd 253/9348
Akta prokuratorskie Akta nadzoru w sprawie przeciwko Kazimierzowi Masiakowi i innym dot. zorganizowania strajku w CTW "Promor" w Gdańsku. IPN Gd 267/7433 (3771/85/157)
Akta śledcze Postępowanie przygotowawcze przeciwko Kazimierzowi Masiakowi dot. zorganizowania strajku w CTW "Promor" w Gdańsku. Zarzuty przedstawiono i nakaz tymczasowego aresztowania wydano 12.01.1982. Akt oskarżenia sporządzono 15.03.1982. Materiały o sygn. III–8190 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w "Wykazie spraw karnych Grupy Śledczej KWMO Gdańsk na dz. 27 stycznia 1982 r." jako pracownik CTW "Promor", podejrzany w sprawie Pm.Śl-II-10/82, prowadzonej przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN GD 003/176, t. 1, k. 158 (IV-200)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy dot. podejrzenia o nielegalną działalność opozycyjną członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. Sprawę zakończono z powodu nie potwierdzenia „nielegalnej działalności politycznej” klubu, jednocześnie zaznaczając jego dalsze rozpracowywanie w ramach SO krypt. „Stadion”, prowadzonej przez Wydz. III WUSW Gdańsk wobec środowiska klubów i organizacji sportowych. K. Masiak figuruje w aktach jako członek Klubu Wysokogórskiego oraz aktywny działacz opozycyjny i związkowy – b. przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w CTW „Promor” Gdańsk, który nie zaprzestał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i był organizatorem strajku, za co skazany został wyrokiem SMW Gdynia. W aktach również informacja o rozpracowywaniu ww. w ramach KE „Maślak” oraz o jego rejestracji w kategorii kTW i następnie rezygnacji z pozyskania do współpracy z powodu „braku operacyjnych możliwości kandydata”. IPN Gd 0027/3771, t. 1,2 (II-19601 t.1, 2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna z powodu organizowania strajku. Zaniechano dalszego prowadzenia KE z powodu wyjazdu K. Masiaka za granicę. Materiałów o sygn. II-19087 brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. i akt IPN Gd 0027/3771, t. 1
Akta paszportowe Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk zastrzegł wyjazd ww. do wszystkich krajów świata w okresie od 04.09.1982 do 04.09.1984, do akt załączony wyrok Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 1982. IPN Gd 014CO/320 (EAGD 43127)
.