Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 11-07-1960
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania o wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 kw (Nr RSOW-48/87), prowadzonego przeciwko Włodzimierzowi Dobrowolskiemu, który dnia 30.04.1987 w Warszawie, "bez wymaganego zezwolenia wykonywał prace introligatorskie przy produkcji wydawnictwa pt. >Ślubujemy 1936-1987<", sygnowanego przez Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Anny w Warszawie. W dniu 01.06.1987 skierowano wniosek o ukaranie W. Dobrowolskiego do Rejonowego Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Mokotów. W dniu 24.06.1987 Kolegium ukarało go grzywną w wys. 30 tys. zł oraz przepadkiem "dowodów rzeczowych". Kolegium II instancji, w dniu 29.07.1987, utrzymało to orzeczenie w mocy. IPN BU 0367/1 t. 79 (3421/III SUSW, RSOW-48/87), IPN BU 01326/586 (MF RSOW-48/87).
Włodzimierz Dobrowolski został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego - zarejestrował go Wydz. III KSMO w Warszawie dnia 26.11.1982 pod nr 37091, jako aktywnego działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów w l. 1980-1982 na WSI w Radomiu, a następnie Samorządu Studenckiego na Politechnice Warszawskiej. Jak ustalono w toku prowadzonych czynności operacyjnych, w późniejszym okresie W. Dobrowolski zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Warszawie. Wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Ponadto, wobec podejrzenia, że uczestniczy on w druku nielegalnych wydawnictw, dnia 30.04.1987 dokonano przeszukania, podczas którego ujawniono 700 egz. nielegalnego wydawnictwa pt. "Ślubujemy 1936-1987". W dniu 26.09.1989 zakończono kontrolę operacyjną - materiały złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 10369/II, a następnie je zmikrofilmowano (sygn. mikrofilmu: 10369/2). IPN BU 0258/467 (10369/II SUSW), IPN BU 01322/3980 (10369/2 SUSW) mikrofilm.
.