Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Belina
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 16-09-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Belina został zarejestrowany przez Wydz. V WUSW Radom dnia 05.05.1989 pod nr 12694, jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Rondo" (nr rej. 12535). Na "Karcie rejestracyjnej", dotyczącej objęcia rozpracowaniem A. Beliny, w rubryce "Charakter przestępstwa lub podejrzenia", wpisano: "wroga działalność w środowiskach i aktywiści ruchu związkowego". Sprawę zakończono dnia 19.09.1989, a w dniu 23.09.1989 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 1099/II. Zostały one zniszczone przez jednostkę operacyjną. Akta o sygn. 1099/II WUSW Radom zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.