Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Lucjan
Nazwisko: Gralak
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 04-04-1947
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W związku z wstąpieniem do Zgromadzenia XX. Filipinów oraz podjęciem nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, w dniu 17.11.1967 zarejestrowano w MSW w Warszawie "Teczkę Ewidencji Operacyjnej na Księdza" (TEOK) dotyczącą Lecha Gralaka - nr rejestracyjny TEOK-35611. W jej ramach gromadzono informacje odnoszące się do przebiegu jego pracy duszpasterskiej, działalności, "postawy społeczno-politycznej". Na kartach odnoszących się do ks. Lecha Gralaka w "Kartotece księży katolickich" streszczono podstawowe dane objęte TEOK-35611 (z lat 1971-1980), m.in. w zapisie z dnia 09.02.1980 podano, na podstawie informacji otrzymanej z Wydz. IV KW MO Radom, że ks. Gralak "25 XI [19]79 w czasie koncertu [zespołu] >Oratorium<, którego jest opiekunem w słowie wiążącym krytykował sytuację rynkową w kraju". Materiałów TEOK-35611 nie odnaleziono w zasobie IPN, nie ustalono też protokołu ich zniszczenia. Materiałów TEOK-35611 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Pątnicy-77" nr rejestr. Ra 2722 prowadzonej w 1977 roku przez Wydz. IV KW MO Radom w celu "zabezpieczenia operacyjnego" 261. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (trasa etapu II i III przebiegała przez woj. radomskie), jak też udziału w niej mieszkańców woj. radomskiego. Ksiądz Lech Gralak został objęty kontrolą operacyjną poprzez wykorzystanie osobowych źródeł informacji (m.in. TW ps. "Heniek"). IPN Ra 08/124 (125/IV KW MO/WUSW Radom).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Pątnicy-78" nr rejestr. Ra 3844 prowadzonej w 1978 roku przez Wydz. IV KW MO Radom w celu "zabezpieczenia operacyjnego" 267. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (trasa etapu II i III wiodła przez woj. radomskie) oraz udziału w pielgrzymce mieszkańców woj. radomskiego. Ksiądz Lech Gralak został objęty kontrolą ze względu na "negatywny stosunek" do ustroju PRL oraz zawieranie w swoich publicznych wypowiedziach "akcentów wrogich" i "szkodliwych politycznie". Kontrolowano go operacyjnie poprzez osobowe źródła informacji (m.in. TW ps. "Heniek", TW ps. "Jurek", KO "GT"). Dodatkowo, w związku z interwencją ks. Gralaka dotyczącą zatrzymania przez milicję samochodu wiozącego bagaże pątników i zamiaru ukarania jego kierowcy, po zakończeniu pielgrzymki z ks. Gralakiem przeprowadzono "rozmowę". IPN Ra 08/243 (244/IV KW MO/WUSW Radom).
Materiały administracyjne Wydz. "C" KW MO Radom, zawierające informacje z 1978 roku odnoszące się do działalności Kościoła katolickiego, przesłane do Urzędu Wojewódzkiego oraz KW PZPR w Radomiu. Ksiądz Lech Gralak występuje w dokumentach dotyczących 267. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy zorganizowanej w dniach 06.-15.08.1978. IPN Ra 02/341 t. 5 (374/Ad).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Pątnicy-79" nr rejestr. Ra 5046 prowadzonej w 1979 roku przez Wydz. IV KW MO Radom, w celu "zabezpieczenia operacyjnego" 268. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (tj. etapu II i III trasy, przebiegającego przez woj. radomskie) oraz udziału w niej mieszkańców woj. radomskiego. Ksiądz Gralak przedstawiony został jako "mogący organizować wrogą i politycznie szkodliwą działalność" ze względu na swój "negatywny stosunek do rzeczywistości ustrojowej PRL", który przejawiał w publicznych wystąpieniach i pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Służba Bezpieczeństwa zapewniła sobie dopływ informacji z pielgrzymki poprzez tajnych współpracowników i kontakty operacyjne (m.in. informacje na temat ks. Gralaka przekazali TW ps. "Bernard" i TW ps. "Maks"). IPN Ra 08/388 (389/IV KW MO/WUSW Radom).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Wizyta-79" nr rejestr. Ra 4890, prowadzonej w 1979 roku przez Wydz. IV KW MO Radom w związku z planowaną wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce. Ksiądz Lech Gralak jest tu wymieniany jako duszpasterz zachęcający wiernych do udziału w spotkaniach z papieżem, aby w ten sposób pokazać aparatowi władzy "siłę i jedność Polaków", prosił też o dekorowanie domów flagami narodowymi i papieskimi. Również podczas pracy z młodzieżą ks. Gralak miał otwarcie akcentować swoją "wrogą postawę" oraz "niechęć do ustroju i organów państwowych". IPN Ra 08/579 t. 1-3 (580/IV KW MO/WUSW Radom).
Materiały administracyjne Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego, zawierające dokumentację z lat 1979-1980 dotyczącą VIII Zjazdu PZPR w lutym 1980 roku, a także wyborów do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej w marcu 1980 Ksiądz Lech Gralak występuje w aktach jako jeden z księży z terenu województwa radomskiego "negatywnie ustosunkowanych" do ustroju PRL, w związku z czym miał być objęty szczególną kontrolą operacyjną na czas wyborów (informacji na jego temat udzielał KO ps. "Wąkopf"). IPN Ra 02/9 t. 1, 2 (44/Ad).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Pątnicy-81" nr rejestr. Ra 7642, prowadzonej przez Wydz. IV KW MO Radom w 1981 roku w celu "zabezpieczenia operacyjnego" 270. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (etap II i III trasy przebiegał przez woj. radomskie) oraz Radomskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Ksiądz Lech Gralak, duszpasterz znany ze swej "negatywnej postawy" wobec ówczesnej władzy, był podejrzewany o "szkodliwe polityczne oddziaływanie na młodzież". Kontrolowano go operacyjnie przez osobowe źródła informacji (m.in. TW ps. "Henryk" i KO "LM"). IPN Ra 08/668 (669/IV KW MO/WUSW Radom).
Akta Sprawy Obiektowej kryptonim „Pątnicy-82” nr rejestr. Ra 8400, prowadzonej w 1982 roku przez Wydz. IV KW MO Radom, dotyczącej 271. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (etap II i III wiódł przez teren woj. radomskiego) oraz Radomskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Ksiądz Lech Gralak jest tu wymieniany jako osoba o "negatywnym stosunku" do ustroju i władz PRL, które otwarcie krytykował. Zarzucano mu także "szkodliwe polityczne oddziaływanie na młodzież". IPN Ra 08/751 (752/IV KW MO/WUSW Radom).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Pątnicy-83" nr rejestr. Ra 9161, prowadzonej przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Radomiu, dotyczącej pieszej pielgrzymki do Częstochowy w roku 1983. Ksiądz Lech Gralak był kontrolowany operacyjnie poprzez wykorzystanie osobowych źródeł informacji (m.in. TW ps. "Jawa" i TW ps. "Marta"). Według informacji pozyskanych przez SB, ks. Gralak poruszał w kazaniach sprawy aktualnej sytuacji w państwie, prosił o modlitwę za uwięzionych, prześladowanych oraz zabitych w stanie wojennym. IPN Ra 08/864 (867/IV KW MO/WUSW Radom).
Materiały administracyjne Wydz. "C" WUSW Radom z 1983 roku, zawierające meldunki operacyjne wysłane do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Odnotowano tu, że ks. Lech Gralak był jednym z opiekunów pielgrzymki do Częstochowy odbywającej się w dniach 06-13.08.1983, podczas której uczestnicy wnosili palce w kształcie litery "V" ("Victoria" - zwycięstwo) oraz nieśli flagę "z wizerunkiem orła, wkomponowaną literą >S< ["Solidarność"] i napisem >Bóg - Honor - Ojczyzna<". IPN Ra 02/47 t. 5 (100/Ad).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. "Pątnicy-84" nr rejestr. Ra 9927, prowadzonej w 1984 roku przez Wydz. IV WUSW Radom w celu "zabezpieczenia operacyjnego" Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy (II i III etap przebiegały przez teren woj. radomskiego) oraz radomskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Ksiądz Lech Gralak był jednym z księży przewodników tej pielgrzymki. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że w okresie poprzedzającym radomską pielgrzymkę zbierano informacje dotyczące przygotowań do niej oraz prowadzono kontrolę operacyjną księży i pielgrzymów przez osobowe źródła informacji. IPN Ra 08/914 (919/IV WUSW Radom).
.