Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Jan
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Sławno
Data urodzenia: 15-06-1950
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym most pontonowy na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. operacyjnej ochrony NSZZ "Solidarność", którego siedziby były zlokalizowane w Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu oraz w Białogardzie. W. Rybicki, aktywista w Zakładach Podzespołów Elektronicznych „Kazel” wybrany w dniach 3-4.07.1981 do Zarządu Regionalnego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym organów bezpieczeństwa państwa. IPN Sz 00107/85 t. 1 (167/IV)
Akta administracyjne Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 2.02.1983. IPN By 674/7, IPN Sz 484/144
Sprawa Obiektowa [SO] W. Rybicki zarejestrowany 14.06.1983 pod nr 20193 do SO krypt. „Elektron” nr rej. 6981 prowadzonej w okresie 01.08.1970 do 14.03.1990 dot. zabezpieczenia operacyjnego Zakładów Podzespołów Elektronicznych „Kazel” w Koszalinie. Ww. został wyrejestrowany ze sprawy 23.08.1988. Materiałów dotyczących W. Rybickiego brak. Akta SO "Elektron" złożono do archiwum pod sygn. 218/IV. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta operacyjne Materiały dotyczące działaczy NSZZ "Solidarność". Wiesław Rybicki był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Elektronicznego "Kazel" w Koszalinie, delegatem na I Zjazd Delegatów Regionu „Pobrzeże”. Materiały złożone do archiwum 28.11.1984 pod sygn. 258/II/S-42 zniszczono za protokołem brakowania akt nr 57/89. Materiałów o sygn. 258/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
.