Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Hajdun
Miejsce urodzenia: Bar
Data urodzenia: 15-02-1927
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Hajdun w dn. 2.11.1988 został zarejestrowany pod numerem 57432 przez SB z RUSW w Miliczu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Odłam” (nr rej. 57394). Zapisany powód tej rejestracji i inwigilacji ww.: „Powołanie do życia nielegalnego związku”. W dniu 16.01.1990 zakończono prowadzenie wymienionego rozpracowania. Materiały z nim związane złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW we Wrocławiu pod sygn. 103523-II, a następnie zniszczono z uwagi na odnotowaną „znikomą wartość operacyjną”. Materiałów o sygn. 103523/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.