Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Jagliński
Miejsce urodzenia: Ejciuny
Data urodzenia: 02-01-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące śledztwa przeciwko Ludwikowi Jaglińskiemu. Śledztwo prowadził Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej. W styczniu 1945 roku Ludwik Jagliński został wcielony do 8 Zapasowego Pułku Piechoty w Rzeszowie. 28.03.1945 w okolicach Lubartowa zdezerterował z wojska wstępując do oddziału NSZ kapitana Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”. W oddziale walczył do lipca 1945 roku. W sierpniu 1948 roku został zatrzymany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Olsztynie pod zarzutami „współpracy z nielegalną organizacją NSZ pod dowództwem Wołyniaka”. Po dwumiesięcznym śledztwie prowadzonym pod nadzorem WPR w Olsztynie, sprawę przekazano do dalszego rozpatrzenia „według właściwości” Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w Krakowie. 26.11.1948 Wojskowy Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Ludwika Jaglińskiego z art. 48§ 1 i 118 § 2 KKWP na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich na okres 5 lat. Orzeczoną karę odbywał w więzieniach w Krakowie, Potulicach, Wronkach, Inowrocławiu i Piechcinie. Zwolniony z więzienia w sierpniu 1951. Całość materiałów śledztwa złożono pod nr archiwalnym 993/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN Bi 0090/323 (993/III) akta, IPN Bi 0090/323 (323/3) mikrofilm.
Materiały penitencjarne dotyczące Ludwika Jaglińskiego. 26.11.1948 został skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o dezercję z WP i współpracę z podziemiem niepodległościowym NSZ. W trakcie odbywania kary osadzony w kilku więzieniach na terenie kraju (w Krakowie, Potulicach, Wronkach, Inowrocławiu i Piechcinie). Zwolniony z więzienia w sierpniu 1951 roku. Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach za lata 1948-1950 sygn. IPN Po 3/69, Księga główna więźniów wojskowych Centralnego Więzienia we Wronkach za lata 1948-1949 sygn. IPN Po 3/59.
.