Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Izabela
Nazwisko: Mąkosa
Nazwisko rodowe: Siepsiak
Miejsce urodzenia: Wólka Stara
Data urodzenia: 27-03-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. Barbary Mąkosy internowanej na podstawie Decyzji Nr 1130 z dnia 06.01.1982, zwolnionej na mocy Decyzji Nr 218 z dnia 12.02.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 040/628 (IV-3751/490)
Akta internowanego Internowana w okresie 06.01.-17.02.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 16.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 47/12
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 23.03.1983 zarejestrowana pod nr. 46183 w kategorii OZ. Dnia 30.05.1983 zdjęta z ewidencji, materiały włączono do SOR o nr. rej. 43803 dot. SOR "Liliput", prowadzonej w latach 1982-1990 na działaczy podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" przez Wydz. V, V-1 KWMO/WUSW Wrocław. W zachowanych częściowo aktach SOR "Liliput" o sygn. arch. IPN Wr 024/8930, Barbara Mąkosa nie występuje. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo przeciwko grupie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność", w tym przeciwko Barbarze Mąkosie. IPN Wr 039/11380 (III-24627)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 26/83) w stosunku do grupy osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Barbara Mąkosa była podejrzana o to, że "w okresie od stycznia do 23 kwietnia 1983 r. we Wrocławiu działając wspólnie z innymi osobami brała udział w nielegalnym związku >Solidarność<, którego ustrój i rzeczywisty cel miały pozostawać tajemnicę wobec organów państwowych, w ramach którego podejmowała działania mające na celu wywołanie niepokojów społecznych, w szczególności przez to, że dla celów organizacyjnych udostępniała swoje mieszkanie". Dnia 25.10.1983 śledztwo przeciwko ww. zostało umorzone. IPN Wr 33/244 (III Dsn.14/83/ Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dot. Barbary Mąkosy zatrzymanej 23.04.1983, umieszczonej 27.04.1983 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w dniu 25.04.1983, w związku ze sprawą 2 Ds 26/83. IPN Wr 50/120 (1297)
Akta paszportowe W aktach Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie 10.05.1983-10.05.1985, wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO Wrocław. W uzasadnieniu podano, że ww. postawiono zarzut, iż "nie odstąpiła od działalności w NSZZ >Solidarność<" (sprawa 16/83). EAWR 110357
.