Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Leszek
Nazwisko: Rochna
Miejsce urodzenia: Bogurzyn
Data urodzenia: 11-08-1954
Imię ojca: Adam
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Rochna 28.10.1982 rejestrowany pod nr 24896 przez Wydz. V KWMO w Szczecinie do SOR krypt. „Próba” jako "podejrzany o próbę zorganizowania strajku" 12.10.1982. Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą. Materiały złożono do archiwum 24.09.1983 pod sygn. 14987/II. Materiałów o sygn. 14987/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta sądowe Akta w sprawie przywrócenia do pracy M. Rochny, z którym 25.10.1982 Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy dekretu o stanie wojennym z powodu próby zorganizowania strajku 12.10.1982. Terenowa Komisja Odwoławcza do spraw Pracy w Szczecinie orzeczeniem (KO 1550/82) z 15.12.1982 przywróciła do pracy ww. na dotychczasowych warunkach i na dotychczasowe stanowisko oraz zasądziła na rzecz ww. wynagrodzenie na czas pozostawania bez pracy. Świadkowie odwołali swoje oświadczenia do podpisania których zostali zmuszeni, a także zeznali, że ww. nie nawoływał do strajku po zakończeniu przerwy śniadaniowej oraz nie przerwał pracy. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie wyrokiem z 15.03.1983 oddalił odwołanie Stoczni Szczecińskiej od orzeczenia z 15.12.1982. IPN Sz 134/2
Akta administracyjne Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej po Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 3.02.1983. IPN By 674/7, IPN Sz 488/25
.