Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin Andrzej
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-02-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece Biura „C” MSW. Wedle informacji Wydz. VIII Dep. II odwiedził ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie 12.01. i 4.10.1965. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany 26.06.1966 podczas uroczystości milenijnych w Warszawie. Oskarżony o znieważenie funkcjonariusza MO (miał wznosić okrzyki „bandyci, łobuzy, precz ze zdrajcami”). Uniewinniony 30.09.1966 przez Sąd Powiatowy dla m. st. Warszawy. IPN BU 0276/30 (1703/II).
Zabezpieczenie Operacyjne/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak możliwości ustalenia powodu zarejestrowania. Zabezpieczenie operacyjne przekwalifikowano 12.11.1979 na SOR. Prowadzenie 23.01.1984 przejął Pion III-2 DUSW Warszawa-Żoliborz. Materiały zniszczono komisyjnie jako „nie przedstawiające wartości operacyjnej”. Materiały zniszczono 19.12.1989; Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do KK (krajów kapitalistycznych) i KDL (krajów demokracji ludowej) w okresie 01.01.1980-01.01.1986. W uzasadnieniu podano, że "prowadzi działalność antysocjalistyczna w ramach grupy KSS >KOR<. Prowadzi aktywną działalność na polu wydawania wrogiej antysocjalistycznej literatury". IPN BU EAGZ 29955
.