Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Reda
Miejsce urodzenia: Ostrołęka
Data urodzenia: 25-09-1942
Imię ojca: Bolesław


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” – przed wprowadzeniem stanu wojennego w strukturach jawnych, potem w konspiracyjnych. Materiały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Ostrołęce pod nr. 670/II zostały zniszczone w 1989 r. (protokół brakowania nr 8/89 z 30.10.1989). Zachowany mikrofilm. IPN BU 01356/325 (670/2)
Akta internowanego Internowany od 13.12.1981 do 20.01.1982 na wniosek Wydz. V KWMO Ostrołęka z uzasadnieniem, że „może podjąć działalność godzącą w porządek prawny PRL”. Osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie. IPN Bi 71/78 (42/60), IPN Po 161/1
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata na wniosek Wydz. V KWMO w Ostrołęce od 1.02.1982 do odwołania, zarejestrowane 25.02.1982 w dzienniku rejestracyjnym pod nr. 3724. Zastrzeżenie wycofane 26.04.1984 „z powodu ustania przyczyn”. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.