Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Konrad
Nazwisko: Trepka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-04-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie operacyjne/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną po doniesieniu TW ps. „Bogdan Nowak”, że jest „zaangażowany w działalność na rzecz nielegalnych struktur «Solidarności»”. SB ustaliła, że w mieszkaniu rodziców prowadził kursy drukowania, zajmował się przekazywaniem pisma „KOS” z drukarń do „dużych punktów kolportażowych” i organizowaniem kanałów przerzutowych. Planowane 11.04.1984 przez funkcjonariusza SB nawiązanie „dialogu operacyjnego” nie doszło do skutku. Fiaskiem zakończyła się także próba pozyskania do współpracy podjęta 6.05.1986 przez tegoż oficera w trakcie starania o paszport. Prowadzenie sprawy przejął 18.08.1986 Wydz. III Dep. V MSW zmieniając jej kategorię na SOS krypt. „Kos”, a następnie 10.05.1989 przekazując ją do Wydz. III-2 SUSW. Sprawa zakończona 25.10.1989 z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej". Materiały 8.11.1989 zostały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr 10486/II. IPN BU 0258/524 (10486/II), mf IPN BU 01322/4037 (10486/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w aktach sprawy rozpoczętej na podstawie doniesienia TW ps. „Mazur” (prowadzonego przez Wydz. V WUSW w Częstochowie), że w domu przy ul. Goraczewskiej w Warszawie drukowane są podziemne wydawnictwa i prowadzone są szkolenia poligraficzne. SB ustaliła, że organizatorem szkoleń dla drukarzy podziemia był Tomasz Trepka, syn właściciela domu, kontrolowany operacyjnie przez Wydz. II Biura Studiów SB. Materiały sprawy zostały przekazane 2.05.1989 do Wydz. III-2 SUSW, który zakończył ją 20.10.1989 po stwierdzeniu, że właściciel domu „nie był zaangażowany w nielegalną działalność”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 10446/II. IPN BU 0258/497 (10446/II)
Zabezpieczenie operacyjne Występuje w materiałach zabezpieczenia operacyjnego, w ramach którego rozpracowywano osobę, podejrzaną o współpracę z podziemnym wydawnictwem Komitetu Oporu Społecznego (KOS). W materiałach odnotowano, że w marcu 1984 ukrywał się, ale utrzymywał kontakt z osobami zaangażowany w działalność KOS i organizował druk różnego rodzaju podziemnych publikacji m.in. Zeszytów Edukacji Narodowej. IPN BU 0222/395 (53401/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 7.05.1986 do 7.05.1988 na wniosek Wydz. III Biura Studiów MSW z powodu działania w podziemnych strukturach „Solidarności” i podejrzenia, że w czasie pobytu za granicą „może dojść do spotkania z przedstawicielami wrogich ośrodków i emigracją b. «Solidarności» w celu uzyskania instrukcji do dalszych działań opozycyjnych w kraju”. Na tej podstawie nie uzyskał paszportu na wyjazdy: do Francji w 1986 i Holandii w 1987. IPN BU 728/76393 (EAGP 76393)
.