Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Wyżgoł
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Data urodzenia: 30-12-1948
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.12.1981 Jan Wyżgoł, z zawodu nauczyciel, został internowany na wniosek SB z Wydz. Dochodzeniowego KM MO Chorzów jako "ekstremalny działacz NSZZ »Solidarność« w Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze, następnie (od 19 marca 1982) w Zakładzie Karnym w Uhercach. Zwolniony z internowania dnia 29.04.1982. IPN Ka 41/289 (5746), IPN Rz 57/85, zapisy kartoteczne.
Od dnia 16 marca 1983 Jan Wyżgoł był kontrolowany operacyjnie przez SB z Pionu III-1 MUSW Ruda Śląska w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Humanista”. Zanotowano, iż jako aktywny działacz „Solidarności” ww. „znany był z wrogiej postawy agitując osoby ze środowiska nauczycielskiego do aktywnego działania przeciwko PZPR i władzom naczelnym PRL”. Prowadzenie tego kwestionariusza i kontroli zakończono 6 kwietnia 1988 z powodu odnotowanego „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały tej sprawy zniszczono, pozostał ich mikrofilm. IPN Ka 0169/602/J (38880/2) mikrofilm, zapisy kartoteczne.
.