Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Domińczuk
Miejsce urodzenia: Ziemlica
Data urodzenia: 09-01-1942
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.12.1981 rolnik Józef Domińczuk został internowany na wniosek SB z Wydz. Śledczego KW MO w Chełmie z powodu swej „wrogiej działalności w ramach NSZZ RI >Solidarność<”. Odnotowano, iż ww. to "inicjator akcji o charakterze antypaństwowym i antyradzieckim, zajmuje wrogie i agresywne stanowisko do władz państwowych”. Józef Domińczuk przebywał w Zakładach Karnych w Chełmie i Włodawie, został zwolniony z internowania dn. 12.02.1982. IPN Lu 77/35 (6/II/82), zapisy kartoteczne.
W dniu 22.05.1981 Józef Domińczuk został zarejestrowany pod numerem 7986 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Rolnicy” (nr rej. 7564) prowadzonej przez SB z Wydz. IV KW MO w Chełmie. Dnia 16.04.1982 zmieniono charakter rejestracji i inwigilacji ww. na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Osa”. Józef Domińczuk był podejrzany o prowadzenie „akcji ulotkowych o charakterze antyrządowym i antypartyjnym” i "antysocjalistycznej działalności". Prowadzenie KE krypt. „Osa” zakończono z uwagi na odnotowane „zaprzestanie wrogiej działalności” przez ww. działacza związku rolników. Dnia 2.03.1984 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum sekcji „C” WUSW w Chełmie pod sygn. 500/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania akt nr 9/89 z dn. 7.11.1989. Materiały o sygn. 500/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 5.04.1989 Józef Domińczuk został zarejestrowany pod numerem 13769 przez SB z Wydz. VI WUSW w Chełmie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Niepokorni” (nr rej. 13660). Dnia 18.07.1989 materiały SOR krypt. „Niepokorni” przekwalifikowano na Sprawę Obiektową (SO). Na karcie E-16 figuruje zapis: „Z dniem 3.11.89 wyrejestrowano bez materiałów”. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak informacji o charakterze i szczegółach tej sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W roku 1982 Józef Domińczuk otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów za granicę" na okres 2 lat na wniosek SB z Wydz. IV KW MO w Chełmie. To zastrzeżenie (zakaz wydawania mu paszportu) zostało zarejestrowane dnia 5.02.1982 pod numerem 8809 przez Wydz. IV KW MO w Chełmie. Decyzją nr W.0407/84 z dn. 29.03.1984 to zastrzeżenie wyjazdów anulowano. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.