Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Zbigniew
Nazwisko: Feszler
Miejsce urodzenia: Bielsk Podlaski
Data urodzenia: 05-09-1946
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na TW [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzany o antysocjalistyczną i antyradziecką działalność w ramach NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu nie stwierdzenia działalności wykraczające poza normy prawa. Materiały o sygn. 674/II zniszczono 27.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 funkcjonariusze Komisariatu w Zambrowie przeprowadzili przeszukanie osoby Lecha Zbigniewa Feszlera oraz przeszukanie w jego pomieszczeniach mieszkalnych. Podczas rewizji zakwestionowano m.in. materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność". Lech Z. Feszler został internowany. Postanowieniem z 02.01.1982 Prokurator Rejonowy w Zambrowie zatwierdził powyższe przeszukania i zatrzymanie zakwestionowanych przedmiotów. IPN Bi 56/15 (Ds. 18/82).
Akta internowanego Lech Z. Feszler aktywny członek "Solidarności", wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Zambrowie. Internowany dn. 13.12.1981 na podstawie Decyzji Nr 20 o internowaniu wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z powodu, że „może destrukcyjnie oddziaływać na otoczenie i organizować akcje propagandowe podważające autorytet władzy; w wystąpieniach publicznych neguje dorobek PRL, szkaluje władze państwowe i kwestionuje nasze sojusze”. Od 13.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, następnie od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony z internowania dn. 19.02.1982 na podstawie Decyzji Nr 21 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z powodu, że „ustały przyczyny uzasadniające internowanie”. IPN Bi 46/5, IPN Bi 6/69, IPN Bi 6/3, IPN Po 161/1.
.