Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Antoni
Nazwisko: Kwiatkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-07-1960
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Feliksa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Kwiatkowski był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kabaret” nr rejestracyjny 48923, założonej w związku z reaktywacją Polskiej Partii Socjalistycznej przez funkcjonujące w Warszawie ugrupowanie pod nazwą „Grupa Polityczna". Sprawę prowadził SUSW w Warszawie w Latach 1988-1900. Włodzimierz Kwiatkowski występuje w materiałach jako jeden z członków warszawskiej struktury PPS i uczestnik organizowanych przez nią zebrań. 20.06.1990 zakończono prowadzenie rozpracowania z powodu zmian politycznych w kraju „oraz braku przydatności operacyjnej”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 10569/II. IPN BU 0258/597 (SUSW 10569/II).
Zarejestrowany 18.05.1989 pod nr. 110657 przez Wydział II Departamentu III MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. W toku prowadzonych działań nie uzyskano materiałów przedstawiających wartość operacyjną. W kwietniu 1990 roku powyższe zabezpieczenie zdjęto z ewidencji operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
.