Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur
Nazwisko: Piątecki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 13-08-1941
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Według informacji zgromadzonych przez Wydział V KW MO w Łodzi Artur Piątecki, pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego w Łodzi, działacz NSZZ „Solidarność”, „w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego działa w tzw. drugim garniturze »Solidarności«. Manifestacyjnie uczestniczył w zbieraniu datków pieniężnych na rzecz osób internowanych. Mimo rozmów ostrzegawczych prowadzi nadal działalność destrukcyjną” na terenie zakładu pracy. „Istnieje uzasadniona obawa, że będzie organizatorem strajków w dniach 12 i 13 maja [1982]”. Z tego względu został internowany 08.05.1982 na mocy decyzji nr 212 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Zwolniony z internowania 12.07.1982 na mocy decyzji nr 159 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 9 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 6340.
Akta osobowe internowanego Artura Piąteckiego, w okresie 09.05.1982 - 12.07.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/198 (21/82).
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za lata 1982-1983 znajdują się meldunki dot. Artura Piąteckiego, aktywnego działacza podziemnej „Solidarności” w zakładzie. W listopadzie 1983 przeprowadzono z nim „rozmowę inspirującą do skorzystania z Dekretu o amnestii” i ujawnienia podziemnej działalności. IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 3-4 (2891/XA).
Artur Piątecki został zarejestrowany 23.07.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi w kategorii Osoba Zabezpieczona (OZ), nr rej. 46056. Brak możliwości ustalenia powodów „zabezpieczenia”. Wydział V WUSW w Łodzi 30.03.1985 zmienił kategorię sprawy na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Piąty”, prowadzony w celu inwigilacji A. Piąteckiego. KE zdjęto z ewidencji 19.02.1986. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 6667/II, a w 1990 roku zniszczono za protokołem brakowania nr 1022/90. Materiały o sygn. 6667/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Ziutek”, nr rej. 44342 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi, znajduje się doniesienie z dnia 11.08.1982 dotyczące Artura Piąteckiego. IPN Ld 0040/1997 t. 2 (46453/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marian”, nr rej. 46206 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi, znajdują się doniesienia dotyczące Artura Piąteckiego. IPN Ld 0040/1216 (45390/I).
.