Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Marek
Nazwisko: Wichrowski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 22-11-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Ermina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Łaba", prowadzonej przez Wydz. II KWMO/WUSW w Lublinie w l. 1967-1990, dot. obywateli RFN przyjeżdżających do Polski oraz obywateli PRL wyjeżdżających do RFN lub utrzymujących kontakty z obywatelami RFN. Waldemar Wichrowski pozostawał w zainteresowaniu Wydz. II w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobami zamieszkałymi w krajach kapitalistycznych, w tym obywatelką RFN - "figurantką" sprawy. Z uwagi na to, że w 1980 r. Wydz. Śledczy KWMO w Lublinie na polecenie Wydz. IV dokonał przeszukania w mieszkaniu W. Wichrowskiego, znajdując "literaturę bezdebitową", wskazano też na możliwość jego kontaktów z "lubelska opozycją". Według zapisów ewidencyjnych materiały sprawy zostały częściowo zniszczone w styczniu 1990 r., za Protokołem brakowania akt Nr 015/90. IPN Lu 018/217 (359/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "kolportowania ulotek o treści antypaństwowej na terenie Lublina", tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 oraz 273 § 1 KK. W materiałach znajdują się dokumenty dot. przeszukania w mieszkaniu Waldemara Wichrowskiego, przeprowadzonego dn. 25.04.1980 w ramach postępowania 3 Ds 521/78/S, podczas którego zakwestionowano "podejrzane egzemplarze wydawnictw bezdebitowych". IPN Lu 023/215 t. 12 (14689/III)
Akta administracyjne Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Lublinie zawierające wykaz osób oraz "dowodów" zakwestionowanych u nich podczas przeszukań (ulotek, broszur, wydawnictw bezdebitowych, "urządzeń służących do powielania"); w wykazie figuruje Waldemar Wichrowski, wraz z informacją o przedmiotach zakwestionowanych podczas przeszukania jego mieszkania w dniu 25.04.1980. IPN Lu 0192/33 t. 25
Akta paszportowe Dwukrotnie odmówiono W. Wichrowskiemu wydania paszportu na wyjazdy za granicę: w 1976 r. na wyjazd do Szwecji (w związku z podejrzeniem "unikania służby w WP") oraz w 1981 r. na wyjazd do Holandii (w związku z wcześniejszym przedłużeniem pobytu za granicą). IPN Lu 357/23825 (EALU 23825, poprz. sygn. IPN Lu 0307/16547)
.