Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Grochecki
Miejsce urodzenia: Stryjna
Data urodzenia: 31-07-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:

W okresie od 29.10.1968 do 31.07.1990 służba wojskowa w WOP.


Uzupełnienia/sprostowania: W dniu 03.01.2018 do Oddziału IPN w Lublinie wpłynął wniosek z dnia 28.12.2017 r. "o uzupełnienie i sprostowanie informacji pozostających w posiadaniu IPN", złożony w oparciu o art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1575 z późn. zm.), dotyczący danych zawartych w aktach osobowych żołnierza Nadbużańskiej Brygady WOP Stanisława Grocheckiego, sygn. IPN Lu 427/119, odnoszących się do "powierzenia" mu "pełnienia obowiązków" pomocnika dowódcy Granicznej Placówki Kontrolnej w Dorohusku, a następnie w Hrubieszowie. We wniosku tym stwierdzono m. in., że "w związku z brakiem wolnych etatów oraz potrzebą zasilenia obsady służb oficera dyżurnego operacyjnego sekcji operacyjnej (umiejscowienie komórki: Nadbużańska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza, Chełm [...]) jedynie powierzono obowiązki służbowe [...] Stanisławowi Grocheckiemu od 08.03.1983 r. do 14.08.1983 r. w GPK w Dorohusku - pomocnika dowódcy GPK i od 15.08.1983 r. do 4.12.1983 r. w GPK w Hrubieszowie - pomocnika dowódcy GPK, faktycznie kierując  [...] do służby na stanowisku dyżurnego operacyjnego sekcji operacyjnej sztabu Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie [...]. Sekcja operacyjna sztabu Nadbużańskiej Brygady WOP nie posiadała żadnego wspólnego związku w strukturze etatowej z GPK w Dorohusku czy Hrubieszowie. Po zwolnieniu etatu dyżurnego operacyjnego [...], [Stanisław Grochecki] został mianowany na stanowisko dyżurnego operacyjnego w dniu 05.12.1983 r., które nastąpiło na prośbę napisaną  przez [...] [niego] o przeniesienie ze stanowiska pomocnika dowódcy GPK Hrubieszów na stanowisko dyżurnego operacyjnego sekcji operacyjnej Nadbużańskiej Brygady WOP. Wymieniona prośba była tylko dopełnieniem wymaganych formalności umożliwiających wykonanie przesunięcia kadrowego i nie oznaczała faktycznego wykonywania obowiązków służbowych w GPK Hrubieszów". Powyższy wniosek wraz z dołączoną do niego dokumentacją został włączony do zasobu archiwalnego Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie pod sygn. IPN Lu 227/29.


Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
DOWÓDZTWO WOP CHEŁM NADBUŻAŃSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W DOROHUSKU P.O. POMOCNIKA DOWÓDCY - 08-03-1983
IPN Lu 427/119 - akta osobowe i karta
DOWÓDZTWO WOP CHEŁM NADBUŻAŃSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W HRUBIESZOWIE P.O. POMOCNIKA DOWÓDCY chor. 15-08-1983 05-12-1983
.