Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Łobacz
Miejsce urodzenia: Holeszów
Data urodzenia: 15-10-1949
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.12.1981 Władysław Łobacz został internowany w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej, następnie w ośrodku odosobnienia we Włodawie, na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Białej Podlaskiej nr 21 z dnia 17.12.1981 jako działacz NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białej Podlaskiej - Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność". W aktach Zakładu Karnego Włodawa zapisano też m.in., iż Władysław Łobacz został internowany pod zarzutem, że mógłby nie przestrzegać porządku prawnego albo "prowadzić działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa". Zwolniony z internowania dn. 22.05.1982. Figuruje też w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod sygn. IPN Po 161/1, poz. 4713. IPN Lu 23/234 (99/V/82) akta internowanego, IPN Po 161/1, zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
W dniu 30.12.1981 Władysław Łobacz został zarejestrowany pod numerem 4151 przez SB z Wydz. V KW MO w Białej Podlaskiej - na podstawie meldunku operacyjnego - w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Oporny”. Sprawę tej operacyjnej kontroli ww. założono w związku z „propagowaniem wrogich poglądów”. Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Oporny” zakończono dn. 31.08.1988 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 1387/II zniszczono w roku 1990. Materiałów o sygn. 1387/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W styczniu 1982 na wniosek SB z Wydz. V KW MO Biała Podlaska Władysław Łobacz został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę (nr Z-I-443/84) w okresie od 21.01.1982 do 16.09.1985. To zastrzeżenie wyjazdów (zakaz wydawania paszportu) anulowano w grudniu 1985. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.