Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Florian Wojciech
Nazwisko: Pełka
Miejsce urodzenia: Spicimierz
Data urodzenia: 19-04-1937
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza [TEOK] Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza [TEOK] założona na księdza zakonnego – Jezuitę, Floriana Pełkę. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa ww. pozostawał z powodu studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i następnie prowadzonej tam pracy naukowej, starań o wyjazdy i wyjazdów za granicę oraz aktywnej działalności w Radiu Watykan. Zdjęto z ewidencji, a materiały złożono w archiwum z powodu wyjazdu za granicę. Materiały o sygn. II/11017 zniszczono 08.09.1989. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa dot. Floriana Pełki. 24.06.1966 na polecenie Wydz. V Biura Paszportów MSW ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd na studia teologiczne do Rzymu. Kolejna odmowa miała miejsce 26.07.1967 z powodu przebywania w środowisku „zdecydowanie wrogo nastawionym do PRL i socjalizmu”. Do akt dołączono również zarejestrowane w Biurze „C” MSW zastrzeżenie wyjazdów do państw kapitalistycznych Europy do dnia 20.06.1968 przez Wydz. IV KMMO Warszawa. IPN Lu 0307/245 (EA LU 731)
.