Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Anna
Nazwisko: Borzeszkowska
Nazwisko rodowe: Steinke
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 12-11-1964
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jolanta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Akta tymczasowego aresztowania w sprawie wytwarzania, gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, druków i ulotek na terenie dużych zakładów pracy w Trójmieście. Zwolnienie z aresztu na podstawie amnestii. IPN GD 161/377 (40/959)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratury w sprawie przeciwko m.in. Małgorzacie STEINKE. Oskarżeni o działalność antypaństwową. Postępowanie zostało umorzone- amnestia. IPN GD 69/16 (4Ds. 95/84)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie m.in. M. Steinke. Dotyczy wytwarzania, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w l. 1983-1984. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo. IPN GD 013/300 (III-8788)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjna założona w związku z wytwarzaniem i kolportażem „nielegalnych” wydawnictw. Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW - informacja o zastrzeżeniu wyjazdów ww. osoby do wszystkich krajów świata przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk, na okres 02.06.1984 – 02.06.1986 r.
.