Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Marian
Nazwisko: Nowoświat
Miejsce urodzenia: Narol
Data urodzenia: 08-06-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. Antoniego Nowoświata internowanego na podstawie Decyzji Nr 2097 z dnia 29.10.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 1438 z dnia 23.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1225 (IV-3751/1100)
Akta internowanego Akta dot. Antoniego Nowoświata internowanego w okresie 30.10.1982-23.12.1982, początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, a od 15.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1143 (665/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Antoni Nowoświat występuje w SOS o krypt. "Brygada" (nr. rej. 50489), dot. „kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemie Solidarności”. Ww. „w 1985 r. w m.[iejscu] pracy kolportował nieleg.[alne] wydawnictwa sygnowane przez podziemie >Solidarności< i sympatyzował z KPN, zbierał składki na rzecz podziemia Solidarności”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiałów o sygn. II-103082 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.